08/09/2016

Gwaith/Cartref is back!


Every Wednesday at 8.35pm on S4C or catch up on www.s4c.co.uk/clic with subtitles. Click above to watch a preview!

09/01/2016

adeiladu rafft yn Glanllyn

Ein hantur cyntaf wrth y llyn oedd adeiladu rafft.  Roedd rhaid i ni weithio fel tim i adeiladu rafft.12/03/2015

Quizlet GCSE revision resourcesWhat is Quizlet?

Quizlet is a free website and app that will create revision games and resources, or allow you to access resources created by others.  If you create a free account, it will track your revision progress, highlighting your strengths and weaknesses.  You can also complete against your friends to climb to the top of the leader board!

Below are Quizlet resources to help your revision of key topics at GCSE.

Year 10 Topics
Chwaraeon/Sports 
Sinema a Ffilm / Cinema and Film
Ffasiwn
Siopa
Gwyliau
Digwyddiad Arbennig/ Special event (see also 'dathlu' Yr11)
Cerddoriaeth
Ardal
Gwaith rhan amser
Gwaith elusennol
Ser Cymru


Year 11 Topics
Teulu a Ffrindiau / Family & friends
Dathlu/ celebrating
Y cartref a'r ardal / Home & area
Yr Amgylchedd/Environment
Ysgol/ School
Teledu/ TV
Technoleg / Technology
Cadw'n Iach / Keeping healthy


General Grammar
Key sentence patterns (higher)
Key sentence patterns (foundation)
Opinions
Reasons
Third person
questions
link words and idioms
useful little words


10/01/2015

Cân + gwyliau = llwyddiant (song+ holidays = success)

Mae disgyblion blwyddyn 8 wedi bod wrthi’n ymarfer eu sgiliau canu yn ddiweddar er mwyn dod a llwyddiant yn eu gwersi Cymraeg. Dyma grŵp o ddisgyblion yn dangos ini yr hyn y maent wedi ei ddysgu dros yr wythnosau diwethaf. Ysgol y Bont-faen wythnos hon... Last Choir Standing wythnos nesaf, efallai??Year 8 pupils have been singing their way to a sunny holiday recently. Here is a group showing you exactly what they’ve learnt in lessons over the past few weeks. This week Cowbridge Comprehensive... next week, Last Choir Standing, maybe??

Miss B. Dafydd

03/12/2014

Gwyliau Kieran MurrayMae Kieran Murray wedi creu fidio Puppet Pals am ei wyliau. Cymerwch olwg!
Kieran Murray has created a Puppet Pals video about his holiday! Take a look!

26/11/2014

Taith i'r theatr

Aeth disgyblion Bl 12 a 13 i'r theatr i wylio'r ddrama SXTO gan gwmni Theatr Arad Goch.

Year 12 and 13 Welsh students went to the theatre to watch the play SXTO by Arad Goch Theatre Company.


Adroddiad gan Lydia Gibbs, Bl 13::

"Es i i weld y ddrama SXTO gyda'r ysgol. Roedd y ddrama am sut mae secstio yn beryglus i bobl ifanc. Roedd pedwar cymeriad yn y ddrama. Y cymeriadau ydy Lowri, ei chariad Meic, ei ffrind Jen a Gav ffrind Meic. Fy hoff gymeriad ydy Gav achos mae e’n ddoniol iawn.

Er roedd y ddrama yn syml, roedd hi’n anodd i wybod gyda pwy oedd y cyfrifoldeb am y llun ‘viral’ o Lowri. Lowri tynodd y llun a’i anfon at ei chariad, ond roedd Meic wedi rhoi pwysau mawr ar Lowri i dynnu’r llun. Ond  hefyd, gwerthodd Meic ei ffôn i Gav ac roedd y llun ar y cof. Gwelodd Jen y llun ar ffôn Gav a’i anfon at ffrindiau. Felly, er roedd bai ar llawer o'r cymeriadau, yn fy marn i cyfrifoldeb Lowri oedd tynnu’r llun felly hi oedd ar fai fwyaf."

Adroddiad gan Rebecca Walsh, Bl 12:

"Dydd Iau diwethaf, aethon ni i weld y ddrama ‘SXTO’ yn Ysgol Gyfun Garth Olwg. Roedd y ddrama i ddangos peryglon defnyddio ffonau symudol, a rhybuddio pobl ifanc bod ffonau symudol yn gallu achosi problemau. Yn fy marn i, mwynheuais i’r ddrama achos roedd e’n ddiddorol iawn.

Y prif cymeriadau oedd Lowri, Meic, Jen a Gav. Roedd y stori yn dilyn bywyd Lowri. Roedd hi wedi bod yn secstio Meic, ond gwerthodd e ei ffôn i Gav, felly yn fuan wedyn, gwelodd pawb y lluniau. Ar ddiwedd y ddrama, roedd Lowri ar do’r ysgol. Roedd hi eisiau neidio, a ceisiodd Meic, Jen a Gav ei stopio hi."12/11/2014

Shwmae! We used our Welsh on 14th Oct!


On Tuesday 14 October, pupils and staff at the school took part in Diwrnod Shwmae or 'Shwmae Day', which is a national celebration of the Welsh language. 


A special effort was made to start conversations in Welsh and to use as much Welsh as possible. Also, the Year 7 and 8 Clwb Cymraeg (Welsh Club) created a collage to mark the occasion and the staff who learn Welsh once a week after school joined in the fun too! The Welsh department would like to thank pupils and staff for their enthusiasm!
Ymweld a'r Ysgwrn

Aeth disgyblion Blwyddyn 12 i'r Ysgwrn heddiw i weld cartref Hedd Wyn a chlywed ei hanes gan aelod o'r teulu, Gerald.

Year 12 pupils visited 'Yr Ysgwrn' today to see the poet Hedd Wyn's home and to hear about Hedd Wyn's life first hand from a member of his family, Gerald.


Jamie Ferguson:
"Es i heddiw i gartref Hedd Wyn, 'Yr Ysgwrn'. Mwynheuais i weld y Gadair Ddu - cadair yr Eisteddfod enillodd Hedd Wyn ar ol marw yn y rhyfel. Hefyd hoffais i weld y gegin fach a'r parlwr lle roedd teulu Hedd Wyn wedi cadw'r cadeiriau Eisteddfodol. Mae 'Yr Ysgwrn' yn le hyfryd ac arbennig iawn."Marnie Adams:
"I enjoyed seeing all the chairs Hedd Wyn won for poetry competitions at different Eisteddfods. We learnt about the different symbols carved into the chairs and what they represented. I also thought finding out new information about the family, farm and house from Hedd Wyn's nephew, Gerald, was an unforgettable experience."


Matthew Davies:
"Seeing the chairs Ellis (his bardic name was Hedd Wyn) won was an amazing experience. But also I enjoyed learning about the view of someone related to Ellis, especially regarding the film. Ellis' nephew and the family disagreed with the 'Hollywood' portrayal of Ellis' social life and love life as they believe him to have been a normal family man."

Glan-llyn - Bore braf ar (ac yn) y llyn!

Roedd yr haul yn disgleirio ar fore Sul a roedd y golygfeydd ar draws y llyn yn ysblennydd.  Her y bore oedd adeiladu rafft i hwylio'r llyn.

The sun shone on Sunday morning, and the views across the lake were simply splendid.  The morning's challenge was to build a raft to sail across the lake. 'Gwaith tim' was the order of the day to build a raft strong enough to hold the entire group.

Raft completed, it was time to test the group's new rope skills.  Would it hold together?  There was only one way to find out.  All aboard....
 ... well, almost.  Mr Smith thought it might be best if the ship had a captain.
 George, you're in my seat!
But George wasn't prepared to relinquish his seat without a fight!  Man overboard! (quickly followed by George himself)!
With the raft's maiden voyage complete, it was time to pack away ready for the next challenge.

The final challenge of the trip was cyfeiriannu (orienteering).  As you can see, George dried off* after his dip in the lake and soon got to grips with his sgiliau map.

*No pupils were harmed in the making of this blog post. Mr Smith, however, is still missing.  In other news, reports have emerged from Bala of a strange 'Loch Ness' style monster appearing in Llyn Tegid since the weekend....

Glan-llyn - Prynhawn Sadwrn - y bechgyn a'r chweched yn dringo

Ar brynhawn Sadwrn roedd hi'n tro grwp Arenig i fwynhau'r cwrs rhaffau uchel a'r wal dringo. Cawson ni lawer o hwyl!

On Saturday afternoon it was Arenig group's turn to enjoy the high ropes course and climbing wall. We had lots of fun!


 Mr Smith finds his balance
George practises his dance moves ....
 ...meanwhile Ellis rehearses for his role in the new Hobbit film!

 Jamie conquers his fear and finds a head for heights.


I'm SO good at this I can do it blindfolded!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...